Calefacció central per radiadors

La calefacció per radiadors és un dels sistemes de calefacció més apropiat per a les necessitats humanes, després del terra radiant. A l’esquerra de la gràfica es pot observar la temperatura ideal per altura, i a la dreta les temperatures aconseguides amb els radiadors.

En el cas d’obres de nova construcció, primer cal realitzar una preinstal·lació de tots els tubs des de la sala del generador de calor fins a la localització concreta de cada futur radiador.

Una vegada realitzada tota l’obra, inclosa la pintura, es procedeix amb la instal·lació definitiva dels radiadors i del generador (caldera, bomba de calor etc.) si encara no ho està.

Per edificis i construccions ja realitzades es procedeix a la seva instal·lació amb la tuberia vista. Sempre es procedeix de manera que sigui el menys visible a l’habitacle. El seu cobriment resulta innecessari, doncs els tubs també són portadors del calor.

A més del radiador tradicional, també existeixen els anomenats “toballoleros”, especialment pensats per a banys.

FacebookPrintShare