Calefacció elèctrica de baix consum

Si no desitja fer obres i té un endoll ben a prop, aquesta és una bona opció. Technofont empra el corrent elèctric per a generar el calor. El fluid termoportador contingut en el radiador s’encarrega d’emmagatzemar aquest calor i calefactar l’ambient.

Un sistema de calefacció que fins i tot quan gasta, estalvia: euros i energia. En funció de la potència disponible, multiplica la resposta calorífica, minimitza els consums, administra totes les disponibilitats per distribuir millor la calor. Technofont, la calefacció central que quan la coneixes et canvia la vida.

Aquesta tecnologia només la pot aconseguir a través d’instal·ladors autoritzats.

FacebookPrintShare